سامانه نرم افزار مبتنی بر SDN

راه کار T-SDN نسل جدیدی از مدیریت شبکه انتقال بوده که شبکه‌ها را پویا، مدیریت‌پذیر، مقرون به صرفه و انعطاف‌پذیر می‌کند. چنین ویژگی‌هایی برای اپلیکیشن‌های امروزی که ذاتا نیازمند پهنای باند بالایی می‌باشند و پویا هستند بسیار ایده‌آل می‌باشد. این معماری با جداسازی کنترل شبکه از بخش دیتا، این امکان را فراهم می‌کند که کنترل شبکه به طور مستقیم قابل برنامه‌ریزی شود و زیرساخت شبکه برای اپلیکیشن‌ها و خدمات شبکه انتزاعی شود. پروتکل OpenFlow یک المان اصلی برای ایجاد راهکارهای SDN می‌باشد.

راه کار SDN مبتنی بر شبکه انتقال شرکت سینا جهت مدیریت هر چه بهتر شبکه و فراهم نمودن راه کار OVPN می تواند با دیگر کنترلرهای شبکه ادغام شده و به این ترتیب سرویس های ارائه شده بر بستر شبکه انتقال با تضمین بالاتری به مشتریان ارائه می گردد. ادغام راه کار SDN شرکت سینا با دیگر المان های شبکه موجب جداسازی لایه های کنترل و دیتا از هم، افزایش هوشمندی شبکه و ... می گردد.

معماری SDN شرکت سینا به روی 4 زمینه اصلی تمرکز دارد:

  1. جداسازی لایه کنترل از دیتا
  2. کنترلر متمرکز و داشتن دید جامع نسبت به شبکه
  3. داشتن رابط کاربری باز بین کنترلر و لایه دیتا
  4. قابلیت برنامه ریزی شبکه با اپلیکیشن های خارج از شبکه
Scroll to Top