راهکار IMS

فناوری IMS به عنوان بستری برای تحقق جدی مفهوم شبکه های نسل جدید NGN تعریف گردیده است. در این شبکه ها بستر انتقال واحدی برای ارائه انواع خدمات ارتباطی مانند ارتباط صوتی، تصویری و اشتراک محتوا در نظر گرفته می شود. برای این منظور، به دلیل راندمان بالا، قابلیت انعطاف و امکان شبکه سازی مبتنی بر سیاست (Policy-Based Networking) ، اجماع عمومی بر روی استفاده از فناوری های سوییچینگ بسته به جای سوییچینگ مداری بوده است. با افول تلاش های اولیه در تعریف فناوری ATM فناوری مبتنی بر پروتکل IP به عنوان فناوری غالب سوییچینگ بسته ظهور نموده است. با اضافه شدن فناوری های Diff-Serve و MPLS به شبکه های IP امکانات مهندسی ترافیک و حمایت از کیفیت سرویس نیز ایجاد شده است که بستر مناسبی برای پیاده سازی شبکه های نسل جدید ایجاد کرده است.

با توجه به روند جهانی تغییر زیرساخت های مخابراتی و ویژگی زیرساخت های مبتنی بر IMS برای تأمین نیازمندی این شبکه ها، استفاده از این فناوری به یک نیاز ضروری و حتمی در فرایند گذر به شبکه های نسل جدید تبدیل شده است. به همین دلیل سازندگان اصلی در بازار تجهیزات شبکه در این زمینه سرمایه گذاری جدی نموده اند و در سال های اخیر فعالیت هایی در داخل کشور نیز برای ارزیابی و به کارگیری این فناوری انجام شده است و در حال حاضر اپراتورهای فعال در ارائه خدمات مخابراتی به طور جدی این موضوع را پیگیری می کنند.

Scroll to Top