بستر ارتباطی شبکه های مخابراتی شهری، بین شهری و بین الملل

سیستم انتقال نوری سری 6700، با کاربری در توپولوژی‌های نقطه به نقطه، حلقه و مش و ظرفیت انتقال 19.2Tb/s طراحی و تولید شده است و تا نرخ ارسال 200Gb/s در لاین برای هر طول موج را پشتیبانی می‌کند.

این سیستم قابل بهره‌برداری در بستر انتقال نوری شبکه‌های شهری، بین‌شهری، زیرساختی و بین الملل می‌باشد، به طوری که حداکثر فاصله ارسال سیگنال بدون بازسازی الکتریکال (Regeneration) با استفاده از تکنولوژی Coherent (همدوس)، 2400 کیلومتر می‌باشد.

Scroll to Top