فرصت های شغلی

دستاوردهای ارزشمند شرکت سینا، مرهون زحمات همکاران متعهد و متخصصی است که در جهت دستیابی به اهداف این شرکت صادقانه تلاس می کنند. در صورت تمایل به پیوستن به این خانواده لطفاً مشخصات ذیل را به همراه فایل رزومه ی خود برای ما ارسال نمائید.Scroll to Top